Cała Polska Czyta Dzieciom – B.Szymanowska, T. Sosińska