Historia Biblioteki

   Miejska Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach została założona w 1948 roku przez komitet biblioteczny, w skład którego wchodzili:
Edmund Niszkiewicz – burmistrz
Mieczysław Dziurla – kierownik szkoły
Leon Piątek – pracownik zarządu miejskiego
Irena Lipińska – pracownik zarządu miejskiego
Michał Worsztynowicz – przewodniczący komisji oświatowej
Ludwik Szczepaniak – przedstawiciel związków zawodowych

   Uroczyste otwarcie Biblioteki odbyło się 9 lutego 1948 roku przy udziale wszystkich członków komitetu bibliotecznego oraz kierownika biblioteki powiatowej z Krotoszyna – pana Antczaka.

   Pierwszą siedzibą Biblioteki był ratusz, gdzie zajmowała jedno pomieszczenie na piętrze. Na stanowisko bibliotekarza powołano Irenę Lipińską.

   W dniu otwarcia księgozbiór liczył 201 tomów. Stan księgozbioru wzrastał systematycznie, przekraczając w roku 1970 liczbę 8 tys. tomów .

   Przystąpienie Biblioteki do programu „Ikonka” w 2005r. oraz wyposażenie w czytelnię internetową dało szansę na zmianę oblicza książnicy oraz umożliwia nowym użytkownikom korzystanie zarówno z zasobów Polskiej Biblioteki Internetowej, jak również z innych zasobów edukacyjnych Internetu. Tym samym zapewniono bezpłatny i powszechny dostęp do Internetu mieszkańcom.

   W 2006r. rozpoczęto proces komputeryzacji, automatyzacji i zabezpieczenia zbiorów w programie Sowa. Wraz z tym procesem następuje wymiana i aktualizacja księgozbioru w dobie zmieniających się zapotrzebowań grup czytelniczych. Struktura księgozbioru ma duży wpływ na jego udostępnianie, szczególne zapotrzebowanie występuje na literaturę naukową oraz  literaturę dziecięcą. Biblioteka  zakupując nowości wydawnicze bierze pod uwagę zapotrzebowanie czytelników a szczególnie na nabytki książek popularnonaukowych. Zakup nowości przynosi pozytywne efekty w postaci wzrostu czytelnictwa.

   Do 8 grudnia 2008 roku Biblioteka zajmowała dwa pomieszczenia na piętrze w budynku Sulmierzyckiego Domu Kultury . Przez rok Biblioteka zajmowała pomieszczenia na parterze (prawa strona) gdzie została przeniesiona ze względu na przeprowadzane remonty pomieszczeń.

   Od 10 lutego 2010r. Biblioteka zajmuje  dwa pomieszczenia (były Caffe Club) na parterze  budynku Sulmierzyckiego Domu Kultury. Pomieszczenia zostały wyremontowane oraz dostosowane do wymogów bibliotecznych,  zakupiono nowe regały biblioteczne, stoliki, krzesła. Została założona sieć komputerowa gdzie czytelnicy mogą bezpłatnie korzystać z trzech komputerów dostępnych do Internetu.. Na koniec 2009r  księgozbiór  liczyl około 16  tys. wol.

   Książnica organizuje spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, konkursy plastyczne , wystawy oraz różne okolicznościowe imprezy.