Biblioteki

Biblioteka Narodowa:
www.bn.org.pl

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
www.wbp.poznan.pl

Program Rozwoju Bibliotek
www.biblioteki.org

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu
www.pbp.poznan.pl

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
www.lib.amu.edu.pl

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
www.wbc.poznan.pl

Elektroniczna Biblioteka Cyfrowa – platforma cyfrowa SBP
www.ebib.info

Cyfrowa Biblioteka Narodowa
www.polona.pl/dlibra

Skarby Dziedzictwa Narodowego
http://dziedzictwo.polska.pl

Federacja Bibliotek Cyfrowych
http://fbc.pionier.net.pl/owoc

Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich – KaRo
http://karo.umk.pl  

Fundacja ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom
www.calapolskaczytadzieciom.pl