Słowniki i encyklopedie

WIKIPEDIA Wolna encyklopedia:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_główna

Encyklopedia PWN:
http://encyklopedia.pwn.pl/

INTERIA.PL Encyklopedia:
http://encyklopedia.interia.pl/

Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych
Władysława Kopalińskiego:
http://www.slownik-online.pl/index.php

Define.pl Słownik slangu i mowy potocznej:
http://www.define.pl/

Słownik synonimów:
http://synonimy.ux.pl/